Categories: Specjalna aktualność
      Date: May 14, 2015
     Title: Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami E-Commerce - zapisy

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami E-Commerce - trwają zapisy!

Zarządzanie projektami e-commerce to nowy, innowacyjny i jedyny w skali kraju kierunek studiów podyplomowych kładący nacisk na zarządzanie projektami w branży e-commerce.Celem prezentowanych studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami e-commerce w organizacjach o różnych formach prawno-organizacyjnych, funkcjonujących na rynku, jak i planujących uruchomić działalność, prowadzących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu e-commerce, jak i bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego. Będzie znał podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami e-commerce oraz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację tego typu projektów na każdym ich etapie.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z praktykami branży e-commerce. Dlatego planowane zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim doświadczeni praktycy współpracujący na co dzień z firmami Ceneo.pl, Grupą UNITY oraz Interaktywnie.com.

Wśród korzyści dla słuchaczy można wyróżnić:

Studia adresowane są do osób, które:

Szczegóły na stronie: ecommerce.ue.wroc.pl