Dydaktyka

DYDAKTYKA

Pracownicy Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi przygotowując ofertę dydaktyczną starają się w jak największym stopniu dostosować ją do wymagań rynku pracy.

Efektem podejmowanych działań jest m.in. nawiązanie współpracy w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych.

Partnerzy: