Współpraca

Praca naukowo-badawcza i dydaktyczna sprzyja nawiązywaniu wielopłaszczyznowej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w sektorze publicznym jak i podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorze prywatnym.

Wraz z Kołem Naukowym SAPer (www.knsaper.pl) współpracujemy z firmą BPX

 

Przykładowy zakres wspólnych działań przedstawia wykaz tematów warsztatowych

 

DYDAKTYKA

Pracownicy Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi przygotowując ofertę dydaktyczną starają się w jak największym stopniu dostosować ją do wymagań rynku pracy.

Efektem podejmowanych działań jest m.in. nawiązanie współpracy w zakresie wykorzystania specjalistycznego opragramowania w ramach zajęć laboratoryjnych.