Gospodarka odpadami komunalnymi

Szkolenie 1

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami

 Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami 2

Analiza czynników ryzyka

 

MsProjectKoncertHarmonogram                 MsProject Odpady Harmonogram

MsProjectKoncertPrzydziały                      MsProject Odpady Przydziały

MsProjectKoncertAlokacje                        MsProject Odpady Alokacje

MsProjectKoncertBudżet                          MsProject Odpady Śledzenie

MsProjectKoncertŚledzenie

 

OpenProjKoncertHarmonogram                OpenProj Odpady Harmonogram

 

PMBoK obszary

Zarządzanie integracją  Zarządzanie zakresem  Zarządzanie czasem

Zarządzanie kosztami Zarządzanie jakością  Zarządzanie ludźmi

Zarządzanie komunikacją  Zarządzanie ryzykiem  Zarządzanie zamówieniami

 

Szkolenie 2

Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji

NPV IRR arkusz kalkulacyjny