Dolnośląski Bon na Innowacje

Przedsiębiorca, który chciałby nawiązać współpracę z jednostką naukową i w ramach wspólnych działań rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł.

Formy wsparcia:

Wsparcie, które może otrzymać przedsiębiorstwo na zakup usługi badawczo-rozwojowej ma na celu np. opracowanie lub udoskonalenie istniejącej technologii lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych bądź badań certyfikacyjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, czy przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji procesu/produktu.

Źródło: www.dolnoslaskibon.pl

Wiodącym obszarem działalności naukowo-badawczej Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi jest Zarządzanie i optymalizacja procesów w organizacjach.

Posiadamy niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie w analizowaniu i doskonaleniu procesów w organizacjach. Wsparciem dla podejmowanych przez nas działań w zakresie usprawnienia procesów są nowoczesne technologie oraz narzędzia informatyczne klasy BPMS.