O katedrze

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Katedra powstała w 2003 (uchwała Senatu Uczelni nr 36 z dnia 20 maja 2003 roku - Zarządzenie nr 19/2003 Rektora Akademii Ekonomicznej z dnia 2.czerwca 2003 r.).

Funkcjonuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych (wcześniej Wydział Gospodarki Narodowej) począwszy od 1 października 2003 roku. Podstawę utworzenia katedry stanowiło wyodrębnienie zespołu badawczego ze składu osobowego Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.  Kierownikiem katedry jest prof. zw. dr hab. Stanisław Nowosielski, oprócz niego w Katedrze pracuje również 4 adiunktów. Pod naukową opieką profesora jest też kilkunastu doktorantów. Katedra prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach wymienionych poniżej.

Obszar aktywności naukowo-badawczej Katedry

The area of scientific interests