Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami E-Commerce - zapisy

Celem prezentowanych studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami e-commerce w organizacjach o różnych formach prawno-organizacyjnych, funkcjonujących na rynku, jak i planujących uruchomić działalność, prowadzących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu e-commerce, jak i bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego. Będzie znał podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami e-commerce oraz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację tego typu projektów na każdym ich etapie.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z praktykami branży e-commerce. Dlatego planowane zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim doświadczeni praktycy współpracujący na co dzień z firmami Ceneo.pl, Grupą UNITY oraz Interaktywnie.com.

Wśród korzyści dla słuchaczy można wyróżnić:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • możliwość uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych przez najlepszych praktyków  branży e-commerce z wieloletnim doświadczeniem,
 • program studiów został dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu.

Studia adresowane są do osób, które:

 • pracują w przedsiębiorstwach wdrażają przedsięwzięcia e-commerce,
 • chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży e-commerce,
 • chcą objąć funkcję specjalisty w obszarze projektów e-commerce,
 • kierują działem sprzedaży,
 • zarządzają sklepem internetowym,
 • zainteresowane są problematyką projektów e-commerce,
 • pracują w organizacjach non-profit czy jednostkach samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw).

Szczegóły na stronie: ecommerce.ue.wroc.pl