Publikacja: Podejście procesowe w organizacjach

Zachęcamy do zapoznania się z abstraktami naszej najnowszej publikacji.Podejście procesowe w organizacjach, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169