SAP

Informacje dotyczące instalacji GUI (Graficznego Interfejsu Użytkownika)

Mandant (Client) 800

Użytkownicy – opracowani na potrzeby zajęć:
student01, student02, ..., student15
hasło dla tych użytkowników to: student

Moduł SD Wprowadzenie

Przykład mega procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Model powyższy w oprogramowania ARIS firmy IDS-Scheer, wersja 6.02PL

Prezentacja z zajęć: Moduł SD Wprowadzenie
Zadanie wstępne - po zrealizowany module MM

Scenariusz zajęć: Moduł SD Wprowadzenie

Materiałów szkoleniowych należy też szukać w internecie:
http://www.easymarketplace.de/online-pdfs.php
http://help.sap.com
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/af/fc4f35dfe82578e10000009b38f839/frameset.htm

Najlepiej opisana jest wersja 4.6 C systemu

sm04 – przeglądanie zalogowanych użytkowników

Ctrl+y – kursor się zamienia w krzyżyk i można wtedy zaznaczać kopiować itd. lub z trybu pomocy F1