INMP - 2013

Informatyczne narzędzia modelowania procesów - 10.04.2013r.

- analiza i symulacja procesów - powtórzenie

 

Informatyczne narzędzia modelowania procesów - 06.03.2013r.

- ćwiczenia Adonis

- import1.adl

 

Zadania

- Zadania ADONIS (FULL)

- import2.adl

- import3.ald

- Import przed zadaniem 3.4


Zadania Dodatkowe

LAB1 - Informatyczne narzędzia modelowania procesów

-   Instrukcja do laboratorium

-   Model (BizAgi)

 

LAB2 - Informatyczne narzędzia modelowania procesów

-   Instrukcja do laboratorium

-   Model - podprocesy (BizAgi)

-   Model - przepływ komunikatów (BizAgi)