Kontakt

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski stanislaw.nowosielski@ue.wroc.pl
D107 tel. 36-80-425

Adiunkci:
dr Renata Brajer-Marczak renata.brajer-marczak@ue.wroc.pl
D114 tel. 36-80-435

dr Anna Marciszewska anna.marciszewska@ue.wroc.pl
D12 tel. 36-80-433

dr Grzegorz Jokiel
http://jokiel.ae.wroc.pl, grzegorz.jokiel@ue.wroc.pl, gjokiel@wp.pl,
D12 tel. 36-80-433

dr Jędrzej Wasiak jedrzej.wasiak@ue.wroc.pl
D12  tel.36-80-433

Doktoranci:
mgr Dominika Kaczmarek kaczmarek_dominika@poczta.onet.pl
mgr Katarzyna Międła k.miedla@wp.pl
mgr Małgorzata Kaczmarek m.kaczmarek.ue@wp.pl
mgr Joanna Stefańska j.g.stefanska@gmail.com
mgr inż. Marcin Moś marcin.mos@ue.wroc.pl