Konferencja: Podejście procesowe w organizacjach - Piechowice 2008

Podejście procesowe w organizacjach, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52

TYTUŁ: PODEJŚCIE PROCESOWE W ORGANIZACJACH

Podejście procesowe w organizacjach.
Red. Stanisław Nowosielski
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52

 

 

 

 

 

 

 

Spis referatów na konferencję nt. „Podejście procesowe w organizacjach”

 1. Dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło – Konkurencyjność operacyjna oraz strategiczna współczesnego przedsiębiorstwa – organizacji procesowej
 2. Krzysztof Bednarz Dzielenie się wiedzą w zarządzaniu procesami w organizacji działającej globalnie
 3. Dr Renata Brajer-Marczak – Konsekwencje doskonalenia procesów w organizacjach
 4. Piotr Biernacki - Zastosowanie standardu BPMN przejście z modelu do implementacji - XPDL, BPEL
 5. Dr inż. Anna Cierniak-Emerych - Ewolucja podejścia do partycypacji pracowniczej w koncepcjach zarządzania ludźmi
 6. Dr Wojciech Cieśliński - Procesowa orientacja przedsiębiorstw-wyniki badań empirycznych
 7. Dr Wojciech Cieśliński, dr Piotr Oleśniewicz – Podejście procesowe a organizacja ucząca się
 8. Dr hab. Szymon Cyfert Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach. Ograniczenia i kierunki zmian
 9. Dr inż. Marek Dudek - Zarządzanie fraktalnymi strukturami systemów wytwórczych
 10. Dr inż. Adam Dzidowski - Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw
 11. Dr hab. Piotr Grajewski, prof. UG - Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji
 12. Dr Andrzej Jezierski - Model referencyjny procesu obsługi logistycznej centrów logistycznych.
 13. Dr Grzegorz Jokiel - Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji
 14. Mgr Dominika Kaczmarek-Kalisz Proces sprzedaży produktu na zamówienie indywidualne na przykładzie firmy produkującej studnie szczelnie z wykorzystaniem technologii perfect
 15. Prof. dr hab. Andrzej Kaleta Zarządzanie strategiczne jako proces – studium przypadków
 16. Dr inż. Marek Karkula - Modelowanie symulacyjne jako narzędzie doskonalenia procesów logistycznych na przykładzie centrum logistycznego
 17. Mgr inż. Sebastian Kliciński - Zarządzanie procesowe oparte na normie ISO 9000
 18. Dr hab. Paul Dieter Kluge,prof. UZ - ERP jako narzędzie wdrożenia podejścia procesowego do controllingu MSP
 19. Dr Andrzej Kozina - Systematyka procesowych koncepcji negocjacji
 20. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk - Procesowe ujęcie usług logistycznych
 21. Dr Grzegorz Krzos - Rozwiązania procesowe w organizacjach hybrydowych
 22. Dr Janusz Marek Lichtarski - Struktury procesowe a struktury zadaniowe-podobieństwa i różnice
 23. Dr inż. Monika Łobaziewicz - Mapowanie procesów logistycznych w systemie zarządzania jakością
 24. Dr Anna Marciszewska - Podejście procesowe w zarządzaniu małą firmą
 25. Mgr Katarzyna Międła - Wykorzystanie elementów orientacji procesowej oraz ich znaczenie we wdrażaniu outsourcingu
 26. Dr Zdzisław Mokwa - Zarządzanie logistyczne jako zorientowane na procesy zarządzanie siecią dostaw
 27. Dr Adam Mytlewski - Audyt wewnętrzny jako narzędzie badania procesów gospodarczych przedsiębiorstw
 28. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski - Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem
 29. Dr inż. Jacek Obrzud - Wybrane elementy zarządzania procesowego w produkcji
 30. Dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, prof. UE - Wprowadzenie zmiany jako meta-proces w organizacji zorientowanej funkcjonalnie i procesowo
 31. Dr inż. Mieczysław Owoc, mgr Krzysztof Wilk - Dywersyfikacja narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw
 32. Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda -Metodologiczne problemy wyceny wartości sieci gospodarczych
 33. Dr Przemysław Polak, mgr Jędrzej Wieczorkowski - Wsparcie podejścia procesowego przez systemy informatyczne przy zastosowaniu koncepcji SOA
 34. Dr Maja Prudzienica - Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami
 35. Dr Katarzyna Puszko-Machowczyk - Metody doskonalenia procesów na przykładzie branży budowlanej.
 36. Dr Bartłomiej Rodawski – Strategie i procesy zarządzania łańcuchem dostaw. Teoria i praktyka.
 37. Piotr Sawicki - Optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem ARIS Business Simulator
 38. Dr Małgorzata Sobińska - Outsourcing procesów biznesowych
 39. Prof. dr hab. Adam Stabryła - Identyfikacja procesów jako stadium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień
 40. Mgr Waldemar Szewc - Idea podejścia procesowego w zarządzaniu kancelarią doradztwa podatkowego
 41. Dr Ewa Szkic-Czech - Informacja statystyczna w zasilaniu organizacji przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo
 42. Mgr Beata Ujda-Dyńka, mgr Anna Zych -Wykorzystanie outsourcingu jako metody wspomagającej zarządzanie procesowe (na przykładzie przedsiębiorstw województwa podkarpackiego)
 43. Dr inż. Edyta Tabaszewska - Implementacja systemu zarządzania wiedzą zorientowanego na procesy
 44. Dr Małgorzata Trenkner, dr Agata Pietroń-Pyszczek - Społeczne aspekty zarządzania projektem
 45. Dr Dariusz Tłoczyński – Zarządzanie procesami logistycznymi w polskich portach lotniczych
 46. Dr Sławomir Wawak - Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 47. Dr Adam Węgrzyn - Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie energetycznym na przykładzie Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
 48. Prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Orientacja procesowa w różnych koncepcjach i modelach zarządzania łańcuchem dostaw
 49. Dr Krzysztof Woźniak – Doskonalenie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 - doświadczenia praktyczne
 50. Dr hab. Czesław Zając, prof. UE - Proces zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie-na przykładzie zmiany właścicielskiej dokonywanej poprzez przejęcie lub fuzję
 51. Dr Ryszard Zygała - Podejście procesowe w doskonaleniu ekonomiki systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

Uczestnikami naszej konferencji byli również:
prof. dr hab. Ber Haus prof. dr hab. Jan Lichtarski