Konferencje

Jednym z obszarów działalności naukowej Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi (KZPG) jest współpraca z innymi ośrodkami akademickimi.

Od 2008 roku KZPG jest organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych "Podejście procesowe w organizacjach". Konferencje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy przedstawicielami najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktykami życia gospodarczego.

W 2013 roku jesteśmy współorganizatorem konferencji nt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wiodące orientacje. Konferencja odbedzie się w dniach 13-15 października 2013 roku w Hotelu "Las" w Piechowicach..

Więcej informacji na temat konferencji zawiera  strona internetowa http://nkwzp.konferencja.org

Tam też można dokonać rejestracji.

Jest ona związana z  jubileuszami:

10-lecia Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi,

15-lecia Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie oraz   (prawie)

45-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa.