Publikacje

 1. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje non profit [w: Efektywność – wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. Naukowy: T.Dudycz, G. Osbert - Pociecha, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, TOM XI, Zeszyt 10, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydawnictwo INDYGO Zahir Media, Wrocław - Łódź 2010, s. 183 - 194

2. Przedsiębiorczość studentów wrocławskich (badania ankietowe)[w] Przedsiębiorczość akademicka. Jak komercjalizować wiedzę powstającą we wrocławskim środowisku naukowym, Publikacja przygotowana w ramach Dolnośląskiej Platformy promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, pod red. K.Safin, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2010, s.34-47 - współautorstwo