Syllabusy

Controlling (organizacyjny) - wykład

Controlling (organizacyjny) - ćwiczenia

Controlling (ruchunkowy) - wykład

Controlling (rachunkowy) - ćwiczenia

Informatyczne narzędzia modelowania procesów - wykład

Informatyczne narzędzia modelowania procesów - laboratorium

Informatyzacja procesów w organizacji - wykład

Informatyzacja procesów w organizacji - laboratorium

Informatyzacja zarządzania w sektorze publicznym - wykład

Informatyzacja zarządzania w sektorze publicznym - ćwiczenia

Logistyka - wykład

Logistyka - ćwiczenia

Logistyka w organizacji - wykład

Logistyka w organizacji - ćwiczenia

Metody badań naukowych w zarządzaniu - wykład

Metody badań naukowych w zarządzaniu - ćwiczenia

Narządzia menedżera procesów i projektów - wykład

Narządzia menedżera procesów i projektów - laboratorium

Narzędzia mobilnego menedżera - wykład

Narzędzia odchudzania przedsiębiorstw - wykład

Podejście procesowe w zarządzaniu jakością - wykład

Projekty logistyczne - wykład

Procesy logistyczne w zaopatrzeniu - wykład

Procesy we współczesnych koncepcjach zarządzania - wykład

Procesy wytwórcze i logistyczne - wykład

Procesy wytwórcze i logistyczne - laboratorium

Sieci i łańcuchy logistyczne - wykład

Wybrane narzędzia menedżera procesów - wykład

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami - wykład

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami - laboratorium

Zarządzanie jakością - wykład

Zarządzanie jakością w sektorze publicznym - wykład

Zarządzanie jakością - ćwiczenia

Zarządzanie postmodernistyczne - wykład

Zarządzanie procesami - wykład

Zarządzanie procesami - laboratorium

Zarządzanie projektami - wykład

Zarządzanie projektami - laboratorium

Zarządzanie projektami logistycznymi - wykład