Procesy i projekty logistyczne

Opis specjalności

Logistyka zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów przez przedsiębiorstwo i między przedsiębiorstwami i jest obecnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. W obszarze logistyki mają miejsce procesy (m.in. transportowania, magazynowania), jako powtarzalne sekwencje czynności, które należy systematycznie usprawniać. Coraz częściej jednak pojawia się konieczność podejmowania niestandardowych przedsięwzięć - projektów, których zadaniem jest rozwiązywanie nietypowych, złożonych problemów logistycznych. Specjalność zamyka w sobie zatem trzy istotne dyscypliny wiedzy: zarządzanie procesami, zarządzanie projektami i zarządzanie logistyką. Umiejętności w takim łącznym wymiarze są coraz bardziej cenione w praktyce. Przekazanie studentom niezbędnej i praktycznej wiedzy z wymienionych dyscyplin gwarantuje, że będą oni przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, instytucji i jednostek administracji państwowej, zwłaszcza w działach logistyki, działach jakości oraz w różnego typu organizacjach świadczących usługi logistyczne (m.in. w firmach i centrach logistycznych), a także do prowadzenia własnej działalności.

Zasadnicze treści kształcenia

Aby absolwent tej specjalności był przygotowany do pełnienia takich funkcji, musi pozyskać wiedzę w zakresie m.in. logistyki w firmie, najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami (łańcuchami, sieciami) i projektami logistycznymi, projektowania (usprawniania) różnych przedsięwzięć i procesów. Studenci zapoznają się również z narzędziami informatycznymi stosowanymi w zarządzaniu logistyką, zarządzaniu procesami i projektami ( w tym e-biznesem).

Formy kształcenia

Obok tradycyjnych form dydaktycznych, takich jak wykłady i ćwiczenia, wykorzystuje się informatyczne narzędzia modelowania i „prowadzenia” procesów i projektów biznesowych (metoda ARIS, PROJECT, ale także metoda PMBOK i PRINCE2), i odpowiednie moduły zintegrowanych komputerowo systemów zarządzania (m.in. procedury systemu SAP R/3). Organizowane są spotkania z praktykami.

Prezentacja Specjalności Procesy i Projekty Logistyczne (PiPL) - PDF