Seminaria

Oferta seminariów dla studentów (2015/2016)


Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski


 • Zarządzanie logistyczne w różnych obszarach przedsiębiorstwa (analiza i ocena stosowanych rozwiązań, projektowanie systemów, łańcuchów, centrów,sieci logistycznych)
 • Zarządzanie procesami w różnych organizacjach ( m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach,jednostkach samorządu terytorialnego) (analiza, mapowanie i ocena istniejących  rozwiązań oraz propozycje zmian – doskonalenia procesów - z wykorzystaniem takich koncepcji jak Lean czy BPR, metod kaizen, six sigma)
 • Zarządzanie projektami w organizacjach (wykorzystanie projektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciami)
 • Controlling i narzędzia rachunkowości zarządczej w praktyce przedsiębiorstw (zastosowanie metod i narzędzi controllingu operacyjnego - m.in. budżetowanie, centra odpowiedzialności oraz controllingu strategicznego – m.in. balanced scorecard)
 • Systemy  zarządzania jakością w organizacjach (warunki i problemy związane z wdrażaniem  koncepcji TQM,  metod  oraz norm ISO)
 • Zintegrowane komputerowo systemy zarządzania (systemy zintegrowane -  m.in. SAP R/3 – w różnych obszarach funkcjonowania  przedsiębiorstwa, problemy  i  warunki)

dr Renata Brajer-Marczak


Studia stopnia I (licencjackie)

 • Orientacja na jakość w zarządzaniu
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyczne zarządzanie produkcją
 • Procesy logistyczne w zaopatrzeniu przedsiębiorstw
 • Procesy logistyczne w dystrybucji przedsiębiorstw

Studia stopnia II (magisterskie)

 • Orientacja procesowa w zarządzaniu organizacjami
 • Procesy we współczesnych koncepcjach zarządzania
 • Outsourcing procesów i funkcji w organizacjach
 • Koncepcja  Lean Management w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych koncepcjach zarządzania

 

dr Grzegorz Jokiel


 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP
 • Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

dr Anna Marciszewska


 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Podejście procesowe w organizacjach
 • Zarządzanie logistyczne w małej firmie
 • Zarządzanie małą firmą

dr Jędrzej Wasiak


 • Informatyzacja sektora publicznego (e-administracja, e-government)
 • Zarządzanie mobilne (mobilny menedżer)
 • Identyfikacja i badania potrzeb informacyjno-komunikacyjnych współczesnego menedżera
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
 • Systemy informacyjno-komunikacyjne wspierające pracę menedżera (zasoby informacyjne, pozyskiwanie informacji, zarządzanie informacją)
 • Rola i miejsce menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)